Website disclaimer

Pagina

Teksten & beelden

De informatie (teksten, beelden, documenten, links, enz...) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. SCICON worldwide bvba levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. SCICON worldwide bvba behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Intellectuele eigendom

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van SCICON worldwide bvba. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld, Het Belgisch recht is van toepassing

Informatie SCICON worldwide bvba

Kantoren:
Sint-Jorissstraat 96
8730 Beernem

Maatschappelijke zetel:
Stationsstraat 61A
8490 Jabbeke

http://www.sciconworldwide.com

Telefoon: +32 (0)50 68 70 51

BTW BE 0892.631.117

Deel deze pagina op
Top