Artikel

Garantieverzekering

Wat wordt verstaan onder een garantieverzekering?  En ook, wat is (doorgaans) ook NIET inbegrepen in dergelijke verzekering?

SCICON worldwide bvba faciliteert de communicatie tussen verzekeringsnemer en gespecialiseerde makelaar/verzekeraar met het oog op het bekomen van een garantieverzekering.


Laten we duidelijk zijn, SCICON worldwide bvba is geen makelaar noch verzekeraar.

SCICON worldwide bvba is erkend door de gespecialiseerde makelaars/verzekeraars die garantieverzekeringen aanbieden.

SCICON worldwide bvba staat via het contactformulier (zie downloads onder foto's rechts) in voor een correcte en vooral volledige aanmelding van uw project bij de makelaar/verzekeraar.  De makelaar/verzekeraar krijgt bijgevolg een duidelijk beeld inzake de te verzekeren werken en kan op zijn beurt rechtstreeks aan de verzekeringsnemer of via SCICON worldwide bvba z'n voorwaarden voor verzekering aan de verzekeringsnemer overmaken.

In het kader van verzekerde projecten ontvangt de makelaar/verzekeraar steeds automatisch een kopie van alle inspectierapporten.  De makelaar/verzekeraar is op die manier tijdens de uitvoeringstermijn van de werken volledig op de hoogte van de stand van zaken en evolutie van de werkzaamheden alsook het kwaliteitsniveau van de uitvoering van de aannemer(s) en kan indien nodig op basis van de rapporten vroegtijdig opmerkingen formuleren inzake verzekerbaarheid.

Na beëindiging van de werkzaamheden ontvangt de verzekeraar eveneens een kopie van het Verslag van Oplevering (VVO).  Dit verslag is een synthese van de inspectiewerken en bevat het advies inzake verzekerbaarheid van de uitgevoerde werken, samen met mogelijke reserves en uitsluitingen.  Dit verslag sluit de inspectie af.  Ter verduidelijking, dit verslag is geen garantiecertificaat !

Op basis van het Verslag van Oplevering zal de makelaar / verzekeraar het garantiecertificaat opstellen en onmiddellijk de verzekeringspremie factureren aan de verzekeringsnemer.  Na betaling van de verzekeringspremie en eventuele openstaande facturen m.b.t. de inspectiewerken, zal de makelaar / verzekeraar het garantiecertificaat overmaken aan de verzekeringsnemer.  Dit garantiecertificaat bevat het polisnummer.

In geval van schade tijdens de garantietermijn contacteert de verzekeringsnemer de verzekeraar met opgave van het polisnummer.  De garantieverzekeraar zal op zijn beurt een expert aanstellen ten einde te evalueren of de door de verzekeringsnemer gemelde schade voldoende groot is en gedekt is binnen de voorwaarden van de garantiepolis.

Verder voor alle duidelijkheid, een GARANTIEVERZEKERING is NIET GELIJK AAN:

  • Een decenale polis
  • Een ABR-polis
  • Een ongevallenverzekering
  • Een BA-na-oplevering


Een garantieverzekering dekt enkel schade aan de uitgevoerde werken ten gevolge van een applicatie- of product-fout (in zoverre deze niet werd uitgesloten tijdens de werkzaamheden zelf) en nimmer schade aan derden of gevolgschade.
Zie ook het document 'Garantieverzekeringen - een woordje uitleg' bij de downloads onder de foto's rechts.

Deel deze pagina op

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats zelf een reactie »
Top