• "Staal grid zonder ballen..."? Huh, wat bedoelt u juist?!
Artikel

"Staal grid zonder ballen..."? Huh, wat bedoelt u juist?!

Kwam uw coating specificatie niet helemaal goed uit de verf?


Dat er in het oude gezegde "if you fail to prepare, prepare to fail" veel waarheid zit, laat zich ook voelen in de wereld van industriële corrosiebescherming.

Afhankelijk van de bron heeft onderzoek aangewezen dat 60 tot 85 % van alle voortijdige coatingschade, op één of andere manier, kan terug geleid worden naar gebrekkige oppervlaktevoorbereiding of voorbereiding in het algemeen.

En aan de basis van die voorbereiding bevindt zich de coating specificatie van uw project.  Het hoeft vervolgens geen betoog dat, indien onder meer volgende zaken niet correct en ondubbelzinnig verwoord worden:

 • Wat moet er voorbereid en geschilderd worden (en wat niet)
 • Hoe moet het voorbereid en geschilderd worden
 • In welke volgorde
 • Met welke producten (idealiter generisch beschreven)
 • Aan welke vereisten deze producten moeten voldoen (zowel coating als andere gerelateerde producten zoals o.m. straalmiddelen, enz...)
 • Welke kwalificaties u wenst voor het betrokken personeel (stralers, schilders, metalliseurs, QA/QC-inspecteurs, enz...)
 • Welk niveau van kwaliteitscontrole (QA/QC) u wenst
 • Welke metingen moeten worden verricht (liefst samengevat in een goed Inspectie Test Plan)
 • Volgens welke normen
 • Wat vervolgens ook de acceptatie criteria zijn (want vele normen bevatten dit niet)
 • Hoeveel metingen er uitgevoerd moeten worden
 • Wat er moet gebeuren bij afwijkingen
 • ...
 • En nog vele andere belangrijke topics

U mogelijks op ramkoers ligt met misverstanden, vroegtijdig coating falen of mogelijks zelfs een rechtszaak, nog voor de eerste meter gestraald en geschilderd is.

Zo humoristisch als het 'staal grid zonder ballen' moge wezen, zal het ongetwijfeld beter zijn om een meer feitelijke & technische benadering toe te passen zoals bijvoorbeeld:

 • ISO versie : scherpkantig staal straalmiddel conform ISO 11124 &11125 tot een reinheid van Sa X volgens ISO 8501-1 met een ruwheid van 'Y' volgens ISO 8503-2.
 • SSPC versie : scherpkantig staal straalmiddel conform SSPC AB2 & AB3 tot een reinheid van SSPC-SP'X' met een ruwheidsprofiel van 'Y tot Z' volgens SSPC PA17.

Waarbij X, Y & Z uiteraard best afgestemd worden op de aan te brengen coating producten.

Ook belangrijk om indachtig te zijn wanneer u een coating specificatie voor een nieuwbouw- of onderhoudsproject laat opstellen:

 • Denk niet puur in termen van "wat de kost is van de corrosiebescherming in relatie tot de totaalkost van het project?" (want is dikwijls slechts ± 1 tot 5 %)
 • Maar bij voorkeur "wat kan de kost worden indien er zich een vroegtijdig coating falen voordoet die moet hersteld worden?" Productieverlies, bereikbaarheid, milieu-belemmeringen + het feitelijk herstralen & herschilderen kunnen al snel oplopen tot een veelvoud daarvan, waarbij factoren van 2x, 3x tot zelfs 50x of 100x van de originele kost geen uitzonderingen zijn (afhankelijk van het project).

Met:

 • Ruim 25 jaar ervaring in coating inspectie, consulting & expertises
 • al onze in-huis coating inspecteurs & consultants die in het bezit zijn van ofwel een NACE CIP Level 3 certificaat, een SSPC PCI Level 3 certificaat en/of een SSPC Protective Coating Specialist certificatie
 • een team van uiterst norm-geöriënteerde coating professionals

Brengt u met SCICON worldwide bvba de juiste kennis, ervaring en aanpak aan boord om uw coating specificaties maximaal te laten renderen, wat zich direct vertaalt in het reduceren van KOST en RISICO met betrekking tot corrosiebescherming en dit voor alle betrokken partijen.

Wist u ook?  Dat in 2018 een nieuwe versie van ISO 12944 gepubliceerd werd, met inbegrip van een aantal belangrijke nieuwe zaken?  Dus NU is wellicht het betere tijdstip om uw huidige coating specificaties te (laten) updaten aan de nieuwste stand van zaken.

Deel deze pagina op
Top